DIVE-Turbine

DIVE-Turbine je turbina sa elektronskom regulacijom.

Generator DIVE-Turbine je direktno spojen sa turbinskim vratilom i nalazi se u potpunosti ispod vode. Proizvedena struja se u upravljačkoj jedinici obrađuje u skladu sa zahtjevima mreže.

 

Fallhoehe_new1.png

Visinski pad

2 m - 120 m

durchfluss.png

Protok vode

0,6 m3/s - 40 m3/s

Leistung-Blitz_new1.png

Nazivna snaga

30 kW - 4 MW

 

 

Početna stranicaRegulacija

Visinski pad 2m - 20m

DIVE-Turbine

DIVE-Turbine je vertikalno opstrujana  propelerna turbina sa elektronskom regulacijom.

Generator DIVE-Turbine je direktno spojen sa turbinskim vratilom i nalazi se u potpunosti ispod vode. Proizvedena struja se u upravljačkoj jedinici obrađuje u skladu sa zahtjevima mreže.

DIVE-Turbine_Low_Head.jpg

 

 

1 Rotor turbine sa čvrsto spojenim lopaticama

2 Sprovodni aparat služi za regulaciju i kao element koji se zatvara u slučaju nužde

3 Generator sa permanentnim magnetima

4 Difuzor

5 Upravljanje i priprema prenosa proizvedene energije u mrežu

 

 

rotor turbine bez potrebe za održavanjem

minimalne vibracije

"fish friendly"

dvostruka regulacija sa prilagodbom broja obrtaja

Sve prednosti DIVE-Turbine

 

 

Početna stranicaRegulacija

Preuzimanja

application/pdf; charset=binary

DIVE-Turbine_BIH

868 KB

Visinski pad 20m - 120m

DIVE-HAX-Turbine

Generator DIVE-HAX-Turbine je direktno spojen sa turbinskim vratilom i nalazi se u potpunosti ispod vode. Proizvedena struja se u upravljačkoj jedinici obrađuje u skladu sa zahtjevima mreže.

DIVE-HAX-Turbine_Medium_Head.jpg

 

 

1 Rotor turbine sa čvrsto spojenim lopaticama

2 Sprovodni aparat služi za regulaciju i kao element koji se zatvara u slučaju nužde

3 Generator sa permanentnim magnetima

4 Difuzor

5 Upravljanje i priprema prenosa proizvedene energije u mrežu

 

 

rotor turbine bez potrebe za održavanjem

minimalne vibracije

dvostruka regulacija sa prilagodbom broja obrtaja

Sve prednosti DIVE-Turbine

 

 

Početna stranicaRegulacija

Preuzimanja

application/pdf; charset=binary

DIVE-HAX-Turbine_Medium_Head

500 KB
loading