Prednosti DIVE-Turbine

 

DIVE-Turbina je turbina sa čvrstim lopaticama rotora, koja pored visokog stepena iskorištenja nudi i mnoge druge prednosti – naročito u kontinuiranom radu.

Tehnologija DIVE-Turbine je zaštićena sa nekoliko patenta i stime nudi jedinstveno rješenje za primjenu u rasponu niskih i srednjih visinskih padova.

 

 

Icons_DIVE-Turbine-34.300x0-aspect.png

Čvrste (nepomjerljive) lopatice rotora - dvostruka regulacija se postiže promjenjivim brojem obrtaja i pomjerljivim sprovodnim aparatom

Dvostruko regulisana DIVE-Turbine radi pri protocima od 5% do 100% nominalnog protoka, te na velikom rasponu visinskog pada. Dvostrukom regulacijom turbine, je moguće postići maksimalne stepene iskorištenja u svim radnim tačkama. Stoga, jedna DIVE-HAX-turbina, pri srednjim visinskim padovima, može da zamjeni dvije Francis turbine.

Icons_DIVE-Turbine-26.300x0-aspect.png

Patentirani DIVE-ležej i DIVE-zaptivanje, bez potrebe za održavanjem

DIVE-zaptivanje, koje je bez potrebe za održavanjem, te zajednički ležaj turbine i generatora omogućuju rad stalno potopljene DIVE-Turbine i pri poplavama.

Icons_DIVE-Turbine-28.300x0-aspect.png

Generator sa permanentnim magnetima – pogon bez transmisije

Generator DIVE-Turbine je direktno spojen sa rotorom turbine. Broj okretaja DIVE-Turbine je promjenjiv (dvostruko regulisana) ili sinhron sa mrežom (jednostruko regulisana).

Icons_DIVE-Turbine_Schwarzstart.300x0-aspect.png

Brza sinhronizacija sa električnom mrežom i prilagođavanje u stvarnom vremenu

Cos φ i izlazni napon se mogu prilagoditi zahtjevima električne mreže (statički ili u stvarnom vremenu). Upotrebom invertera, omogućen je rad DIVE-Turbine već pri 5% nominalnog protoka.

Icons_DIVE-Turbine-30.300x0-aspect.png

Moguć direktan priključak na električnu mrežu ili Hybrid- rješenje

Pri konstantnim hidrauličkim uslovima, moguće je generator DIVE-Turbine direktno spojiti na električnu mrežu, kako bi se postigli visoki stepeni iskorištenja, bez gubitaka od invertera. Za hidroelektrane sa čestim godišnjim radom na punom opterećenju, te promjenjivim parametrima, se nudi tzv. Hybrid – rješenje, pri kojem se rad invertera premosti na punom opterećenju.

Icons_DIVE-Turbine-06.300x0-aspect.png

Mogućnost crnog starta

DIVE-Turbine ima mogućnost crnog starta, bez dodatnih pomoćnih agregata.

Icons_DIVE-Turbine-33.300x0-aspect.png

Siguran radi pri pojavi brzine pobjega

DIVE-ležaj i DIVE-zaptivanje omogućuju rad i pri pojavi brzine pobjega, bez potrebe pomoćne energije i bez rizika od nastanka štete. Operativni rizici su iz tog razloga i pri čestim prekidima napajanja električne mreže i smetnjama minimalni. Pogon bez rizika od nastanka štete dozvoljava sporo zatvaranje lopatica sprovodnog aparata, te tako sprječava pojavu tlačnog udara.

Icons_DIVE-Turbine-14.300x0-aspect.png

5% do 100% nominalnog protoka

Rad invertera DIVE-Turbine, omogućuje proizvodnju struje već pri 5% nominalnog protoka.

Icons_DIVE-Turbine-16.300x0-aspect.png

-70% do +50% nominalnog visinskog pada

Elektronska regulacija omogućuje visoke stepene iskorištenja, te prilagodbu broja obrtaja od -70% do +50% nominalnog visinskog pada.

Icons_DIVE-Turbine-27.300x0-aspect.png

Čestice – bez potrebe za sistemom za odvajanje pijeska Na osnovu geometrije, hidraulike i materijala od kojih se izrađuje

DIVE-Turbine, moguće je zanemariti pojavu sedimentne abrazije. Iz tog razloga je omogućen rad DIVE-Turbine u vodama sa relativno velikim česticima. Zahtjevi sisteme za odvajanje pijeska su manji, te se isti izvode znatno manjih gabarita. Zahtjevi prostora, troškovi i gubici visinskog pada, zbog postojanja sistema za odvajanje prijeska su minimalni.

Icons_DIVE-Turbine-35.300x0-aspect.png

„Fish friendly“ turbina i hidromehanička oprema

DIVE-Turbine je „fish friendly“ turbina. Upotrebom „fish friendly“ fine rešetke i bajpas sistemom je moguće realizovati „fish friendly“ hidroelektranu.

Icons_DIVE-Turbine-20.300x0-aspect.png

Bez pojave tlačnog udara – moguće sporo zatvaranje pri pojavi brzine pobjega

Patentiran ležaj i zaptivanje DIVE-Turbine, omogućuje rad turbine bez rizika od nastanka štete i pri pojavi brzine pobjega. Iz tog razloga, je pri prekidima rada, moguće sporo zatvaranje lopatica sprovodnog aparata, te sprječavanje nastanka tlačnog udara.

Icons_DIVE-Turbine-36.300x0-aspect.png

Nepotreban sigurnosni zaporni organ

Zbog otpornosti na pojavu brzine pobjega, te zaptivanja DIVE-Turbine, koje nema potrebu za održavanjem, nepotrebna je primjena sigurnosnog zapornog organa ili sigurnosnog tablastog zatvarača. Građevinski troškovi ostaju minimalni.

Icons_DIVE-Turbine-37.300x0-aspect.png

Minimalna emisija zvuka

Rotor DIVE-Turbine je bez transmisije, direktno spojen sa generatorom: buka i vibracije su iz tog razloga minimalni. Inverteri se mogu izvesti sa sistemom hlađenja vodom, te se isti pogoni u potpuno zatvorenom ciklusu. Samo minimalna emisija zvuka prodire iz mašinske zgrade prema okolini. Moguće je realizovati hidroelektrane sa DIVE-Turbine u naseljenim mjestima i pri tome ispoštovati zahtjeve za dozvoljenu buku, koja vijedi u naseljima.

Područje primjenePrimjena

loading