DIVE-Turbine puštena u pogon u Claredent

Decembar 2018

Krajem novembra je u Dampniat, na rijeci Correze u Francuskoj uspješno puštena DIVE-Turbine sa 310 kW snage u pogon. Uprkos istorijski niskim vodostajima, elektrana je puštana u pogon i turbina počela sa radom.

DIVE-Turbine_Claredent_Installation_4.jpg Budući da je ovo ekološki osjetljiva lokacija, glavni fokus modernizacije objekta bila je realizacija "fish friendly" hidroelektrane, te propustljivost sedimenata. Instalirana turbina je stoga tzv. "fish friendly" turbina: sastoji se samo od tri čvrste lopatice, bez procjepa, te turbina radi na niskim brojevima obrtaja sa maksimalnim brojem obrtaja 120 1/min. Dakle, rizik od kolizije za ribe koje eventualno uđu u turbinu je nizak. Da bi se zaštitile ribe od ulaska u hidroelektranu, ugrađena je vrlo plitka fina rešetka, te razmakom od 20 mm između štapova rešetke. Na finoj rešetki se nalaze otvori za spust riba, te je na taj način omogućeno da ribe bez povreda zaobiđu hidroelektranu. Istraživanja na DIVE-Turbine su pokazala, da smrtnost riba u vezi sa turbinom na broju obrtaja od 150 1/min iznosi svega 1%. U kombinaciji sa finom rešetkom, je na ovaj način osigurano, da smrtnost riba na elektrani iznosi manje od 1%. Migracija riba iz donje u gornju vodu je osigurana preko riblje staze.

Prečnik rotora nove turbine iznosi 2420 mm, te se vrši regulacija broj obrtaja. Na taj način je omogućeno, da turbina dostiže visok stepen iskorištenja i pri niskim visinskim padovima. Sa godišnjom proizvodnjom od 1.500.000 kWh, nova elektrana će osigurati električnu energiji za 1.400 domaćinstava i uštedu od 500 tona CO2.

Operater postrojenja je „VALOREM grupa, jedan od vodećih francuskih dobavljača energije u oblasti obnovljivih izvora energije. Projekat Claredent je prva hidroelektrana u portfoliju energetskog dobavljača i stoga ima pionirski karakter. Sistem upravljanja hidroelektranom je proizvod preduzeća 2EI Industries, specijaliziranog za upravljanje obnovljivih energetskih postrojenja. Preduzeće 2EI Industries je dugogodišnji partner preduzeća DIVE Turbinen GmbH & Co. KG, sa kojim smo uspješno implementirali brojne hidroenergetske projekte sa DIVE-Turbine.  

Galerija slika Claredent

DIVE-Turbine_Claredent_Installation_5.JPG

loading