fella GmbH deutsch english francaise spanish bosnisch turkish Naslovnica
fella GmbH

Menu:


fella GmbH

Nova tehnologija za male hidroelektrane

DIVE–Turbine: Kompaktna – Učinkovita – Pouzdana

DIVE-Turbine je inovativno turbinsko i pogonsko rješenje za male hidroelektrane, te ovaj koncept ispunjava sve tehničke zahtjeve modernih hidroelektrana za niske padove vode, pri  instaliranoj snazi ispod 2 MW.

DIVE-Turbine predstavlja učinkovito, pouzdano i ekonomski povoljno turbinsko rješenje. Ključni koncept DIVE-Turbine je razvijen na osnovu sinhronog generatora sa permanentnim magnetima, a koji je proizvod firme OSWALD Elektromotoren GmbH.

Optimizacijom mehanike strujanja fluida i hidraulike u spoju sa energetskom elektronikom najnovije generacije, sklop turbina – generatora postiže visok stepen iskorištenja. 

Zavisno od individualne primjene, firma DIVE Turbinen GmbH & Co. KG , nudi kupcu specificiranu izvedbu, montažu i puštanje u rad DIVE-Turbine.

 

Aktualne novosti

06/29/2017

Puštanje u pogon DIVE-Turbine sa instaliranom snagom od 900 kW

Tokom mjeseca marta, 2017. godine je još jedno DIVE-postrojenje na jugu Francuske uspješno pušteno u pogon. Nova hidroelektra "Mourlasse"  nalazi se na rijeci "Salat", na Pirinejima...

» Opširnije

05/05/2017

Dva nova videa DIVE-hidroelektrana

Na jugu Francuske, rijeci Ariege je 2014.  godine izvršena modernizacija hidroelektrane Crampagna. Postupkom modernizacije je u navedeno..

» Opširnije

»Više aktualnih vijesti