DIVE Turbinen GmbH & Co. KG deutsch english francaise spanish bosnisch japanese kazakh Naslovnica
fella GmbH

Menu:


fella GmbH

Nova tehnologija za male hidroelektrane

DIVE–Turbine: Kompaktna – Učinkovita – Pouzdana

DIVE-Turbine je inovativno turbinsko i pogonsko rješenje za male hidroelektrane, te ovaj koncept ispunjava sve tehničke zahtjeve modernih hidroelektrana za niske padove vode, pri  instaliranoj snazi ispod 4 MW.

DIVE-Turbine predstavlja učinkovito, pouzdano i ekonomski povoljno turbinsko rješenje. Ključni koncept DIVE-Turbine je razvijen na osnovu sinhronog generatora sa permanentnim magnetima, a koji je proizvod firme OSWALD Elektromotoren GmbH.

Optimizacijom mehanike strujanja fluida i hidraulike u spoju sa energetskom elektronikom najnovije generacije, sklop turbina – generatora postiže visok stepen iskorištenja. 

Zavisno od individualne primjene, firma DIVE Turbinen GmbH & Co. KG , nudi kupcu specificiranu izvedbu, montažu i puštanje u rad DIVE-Turbine.

 

Aktualne novosti

09/06/2017

Ugradnja tri najveće DIVE-Turbine na rijeci Saale, u Njemačkoj

U maju 2017. godine su u hidroelektrani Öblitz, koja se nalazi na rijeci Saale, u Njemačkoj, instalirane su tri do sada najveće DIVE-Turbine, sa prečnikom rotora od 2380mm.

Video ugradnje turbina: https://youtu.be/CYra-2QFC3c    

» Opširnije

06/29/2017

Puštanje u pogon DIVE-Turbine sa instaliranom snagom od 900 kW

U martu  2017. godine je još jedno DIVE-postrojenje na jugu Francuske uspješno pušteno u pogon. Nova hidroelektrana "Mourlasse"  ...

» Opširnije

»Više aktualnih vijesti